މެނުފެކްޗަރިންގ ބްރޭންޑްސް

 1. އޭއީޖީ
  އޭއީޖީ އުފެދިގެން އަންނަތާ ސަތޭކަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. 1889 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އެންމެންނަށް މައުރަޒުގައި ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކެޓަލް، އިސްތިރި، އިސްތަށިގަނޑު ކަރުވާ...
 2. އާޑޯ
  އާޑޯ ކުންފުނި ނިސްބަތް ކުރެވޭނީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ބުރަ ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ މަދު ކުންފުނިތަކަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދަތުރު ފެށީ އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ކުޑަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމުންނެވެ. މިވަގުތުވެސް ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަށް ގިނަ...
 3. އެރިސްޓަން
  އެރިސްޓަން ޓްރޭޑްމާކް އުފެއްދީ އަށްޑިހަގެ އަހަރުތަކުގަ އެވެ. މި ނަން ޔޫނާނީ ބަހުން ތަރުޖަމާކޮށްފިނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ "އެންމެ ރަނގަޅު" އެވެ. މި ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ރަޝިޔާގެ ބާޒާރުން ފެނިގެން ދިޔައީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު މި ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އޮފީސް ރަޝިޔާގައި ފެނިގެން...
 4. ބޮޝް
  ބޮޝް އަކީ ޖަރުމަނުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ބްރޭންޑެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ދަށުން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކައެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ބާނީއަކީ ޖަރުމަނުގެ ރޮބަޓް އޮގަސްޓް ބޮޝް އެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަކީ 4...
 5. ޑަކޯ
  ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރަކީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ޑާކޯގެ ނަން ޢަމަލީ ގޮތުން ނޭނގޭ މީހެކެވެ. އެކަމަކު ސޯވިއެޓް ޒަމާން ހަނދާން ކުރާނަމަ، ދެން މި ނަން ގުޅިފައި އޮތީ ގޭސް އުނދުންތަކާ އެވެ. ޑަކޯ އުފެދުނީ 1935 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާރުވެސް ސާޅީސް އަހަރުތަކުގައި...
 6. ގޮރެންޖޭ
  ސްލޮވޭނިއާގެ ކުންފުނި ގޮރެންޖޭ އަކީ 1950 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ ބާޒާރުގައި މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފެކްޓްރީ ހުރީ ގްރެނިއަރ އަވަށުގައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ނެގީ މި ނަމެވެ. ފުރަތަމަ ކުންފުނިން އުޅުނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ...
 7. ކައިސަރ
  ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކައިސަރ އަކީ އޭގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހައްގު ކުންފުންޏެކެވެ. ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ދޮންނަ މެޝިނާއި ފްރިޖް އަދި ކަރަންޓު އުނދުން ބެހެއްޓުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ކުންފުނީގެ ޖަރުމަނު އިކުއިޕްމަންޓްތަކަކީ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ފެންވަރުގެ...
 8. އެލްޖީ
  ގޯލްޑްސްޓާ ނުވަތަ އެލްޖީ އަކީ ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް އެނގޭ އެއްޗެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ އުފަން ރަށަކީ ދެކުނު ކޮރެއާ އެވެ. 1958 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ގޯލްޑްސްޓާ އެވެ. މިވަގުތުވެސް މި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ރަނގަޅަށް...
 9. ސްނައިގޭ
  ސްނައިޖް ބްރޭންޑަކީ ވަރަށް ޒުވާން ކުންފުންޏެކެވެ. ތަރުޖަމާގައި މި ނަމުގެ މާނައަކީ "ސްނޯފްލޭކް" އެވެ. ރަޝިޔާގައި މި ޓްރޭޑްމާކް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 1992 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަކު އެވަގުތާއި ހަމައަށް އެ ޕްލާންޓުން ވެސް އުޅުނީ ފިނިކުރާ...
 10. ވެސްޓްފްރޮސްޓް
  ފްރިޖް އުފެއްދުމުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމަކީ ވެސްޓްފްރޮސްޓް އެވެ. މި ޑެންމާކުގެ ކުންފުންޏަކީ ނިސްބަތުން ޒުވާން ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު މާކެޓުން ފެނިގެން ދިޔައީ 1963 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ އާނޭ ހޮއިވިގް އުފެއްދެވި ތަނެކެވެ. މި ލީޑަރުގެ...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

September 29, 2023 03:24:10 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting