އާޑޯ

އާޑޯ ކުންފުނި ނިސްބަތް ކުރެވޭނީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ބުރަ ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ މަދު ކުންފުނިތަކަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދަތުރު ފެށީ އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ކުޑަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމުންނެވެ. މިވަގުތުވެސް ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަށް ގިނަ އާ ޚިޔާލުތައް ޝައުގުވެރިކޮށް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަރަމުންދެއެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ މި ކުންފުނިން އުފައްދާއިރު، އެންމެ މަގުބޫލު އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހޯދާ އާލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފްރިޖް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިވަގުތު އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވޮލިއުމް ވަރަށް ބޮޑު. އެކަމަކު އާޑޯ ފްރިޖްތަކަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އާޑޯ ޓްރޭޑްމާކް ފެނިގެން ދިޔައީ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ 1978 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ބްރޭންޑެއް އުފެއްދި މީހެކެވެ. މި ކުންފުނި ޕްރޮފައިލް ކުރެވުނީ ގޭތެރޭގެ ބޮޑެތި ސާމާނު އުފެއްދުމުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިނިކުރާ މެޝިންތަކާއި ދޮންނަ މެޝިންތައް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ގޭތެރޭގެ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ސާމާނު ވެސް ހުއްޓެވެ. 60 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކުން މާކެޓް ފަތަހަ ކުރަން ފެށި އެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާކެޓް ރިސާޗްގައި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި އެވެ. މި ކުންފުނިން ނެރުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ގޭތެރޭގެ ސާމާނަކީ ދޮންނަ މެޝިނެކެވެ. ޓެލެންޓާއި ފްލޭއާ އިން އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެ ކުންފުނި ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންސިއުމަރުންގެ މެދުގައި ދެނެގަނެ، ޑިމާންޑް ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް ވެފައެވެ.
ދެން އޮތް މަރުހަލާގައި އެކުންފުނިން ނިންމީ ހަމައެކަނި ފްރިޖް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފެކްޓްރީއެއް ހުޅުވުމަށެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގަމުންދަނީ 1984 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އިތުރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ފިނިކުރާ ކޮންމެ މޮޑެލްއެއް ވެސް އުފެއްދި އެވެ. މި ގަސް ތަރައްގީވީ އޭގެ ގާބިލްކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކުގައެވެ. އެ ޕްލާންޓުގެ ސަރަހައްދަކީ 240،000 އަކަމީޓަރެވެ. ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރޮސެސްތަކެއް އޮޓޮމެޓިކް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން \u200ބ\u200ބއެ ޕްލާންޓުގެ ސަރަހައްދުން އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނެވެ.
މިއަދު އެއް މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 4،500 ފިނިކުރާ މެޝިން އުފައްދަ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ފްރިޖްގައި ބިލްޓް-އިން އިވެޕޯރޭޓަރެއް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. އެ ހުރިހާ އެއްޗަކީވެސް މިޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ތަކެތި. އުފައްދާ ކޮންމެ ޑިވައިސްއެއް ވެސް ކޮންމެހެން ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުހުރެއެވެ. މި ކުންފުނީގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފެއްދުމަށް އާ ފެކްޓްރީތައް ދަނީ މެދުނުކެނޑި ހުޅުވަމުންނެވެ. ހުރިހާ ފްރިޖްތަކާއި ފްރީޒާތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެސްޓްތައް ހަދައެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސާމާނު ޓެސްޓް ކުރުމަށް އަމިއްލަ ލެބޯޓްރީއެއް އެކުންފުނިން ގާއިމްކުރި އެވެ.

އާޑޯ
އާޑޯ
އާޑޯ
އާޑޯ އާޑޯ އާޑޯHome | Articles

June 13, 2024 19:49:34 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting