ވެސްޓްފްރޮސްޓް

ފްރިޖް އުފެއްދުމުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމަކީ ވެސްޓްފްރޮސްޓް އެވެ. މި ޑެންމާކުގެ ކުންފުންޏަކީ ނިސްބަތުން ޒުވާން ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު މާކެޓުން ފެނިގެން ދިޔައީ 1963 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ އާނޭ ހޮއިވިގް އުފެއްދެވި ތަނެކެވެ. މި ލީޑަރުގެ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ޖީނިއަސްކަމުގެ ސަބަބުން މި ކުންފުންޏަށް މަގުބޫލުކަން ހޯދީ މަދު އަހަރުތަކެއް ފަހުންނެވެ. މިފަދަ މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ވެސްޓްފްރޮސްޓް އިން އުފެއްދި އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ރޯ މެޓީރިއަލްގެ ފެންވަރު ވެސް ވަނީ މޮނިޓަރ ކޮށްފައެވެ. އެ ކުންފުނި މެދުނުކެނޑި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ވެސްޓްފްރޮސްޓް އުފެއްދުމުގެ ވޮލިއުމް އަހަރުން އަހަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ހަތް އަހަރުގެ ވުޖޫދަށް ފަހު ދެ ޝިފްޓަކަށް އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި އެވެ. އެއީ 1973 ވަނަ އަހަރު އިލެކްޓްރޯލަކްސްގެ ޑިވިޝަނަކަށް ވެގެން ދިޔަ ތަނެކެވެ. ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރޮސެސް އިތުރުކުރީ އެ ޕްލާންޓަށް ރޭލު ޓްރެކެއް ގެނައުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
އަށާރަ ވަނަ އަހަރުގައި އެ ކުންފުންޏަކީ ބޭރުގެ މާހައުލަށް ކުރާ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރި އެއް ކުންފުންޏެވެ. މި އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ސުމަކަށް އައެވެ. ސީއެފްސީ އާއި އެޗްސީއެފްސީ ފްރީއޯން ނުހިމެނޭ ފްރިޖް އުފެއްދުމުގައި އެކުންފުނިން ވަނީ ލީޑިން މަގާމެއް ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި ކުންފުނިން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް 800،000 ފްރިޖް އަދި ފްރީޒާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.
އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެހާސް ގާބިލް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނެކެވެ. އެ ކުންފުނީގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ނުވަ ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކުގެ %96 އެކްސްޕޯޓް ކުރެއެވެ. މި މަތީ ޕާފޯމަންސަށް ބަލާއިރު ވެސްޓްފްރޮސްޓަށް ވަނީ ޑެންމާކުގެ ރަސްގެފާނުގެ އިނާމު ލިބިފައެވެ. މި މެޑަލަކީ ވެސްޓްފްރޮސްޓް ބްރޭންޑްގެ ދަށުން އުފައްދާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއްގެ ފެންވަރުގެ އިތުރުން އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތާއި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކަން ފާހަގަކޮށްދޭ މެޑަލެކެވެ.
އެ ކުންފުންޏަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނިކުރާ ސްޓޭންޑަޑް ހުދު ކުލައާ ދުރަށް ޖެހިލި ކުންފުންޏެވެ. ފްރިޖްގެ ކުލަ ކަނޑައެޅީ ކަސްޓަމަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. އެއީ ކުންފުނި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ. ފްރިޖްތަކަށް ލިބުނީ އެމީހުންގެ އާ ޑިޒައިން އެވެ. މި ފިނިކުރާތަކުގެ ކުލަ ރޭންޖުގައި ބާރަ ޝޭޑެއް ހުރެއެވެ. ފްރިޖްތަކުގައި ދެ ކޮމްޕްރެސަރެއް ހުރެއެވެ. ފްރީޒާގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނުގައި އެލާޓް ސެންސަރެއް ހުރެއެވެ. ސުޕަ ފްރީޒިން ސިސްޓަމެއް ފްރިޖްތަކުގައި ބެހެއްޓުމުން ވެސް އެ ފްރިޖްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. ފްރިޖް އުފެއްދުމާއި އެކު އެ ކުންފުނިން ދަނީ ފްރީޒާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރު އެނގޭތީ، އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން ފަސް އަހަރުގެ ވޮރެންޓީގެ ހިދުމަތެއް ލިބެ އެވެ.

ވެސްޓްފްރޮސްޓް
ވެސްޓްފްރޮސްޓް
ވެސްޓްފްރޮސްޓް
ވެސްޓްފްރޮސްޓް ވެސްޓްފްރޮސްޓް ވެސްޓްފްރޮސްޓްHome | Articles

June 13, 2024 20:43:19 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting