ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް

މީގެ ކުރިން 2010 ވަނަ އަހަރު ޔޫރީ ޑިމިޓްރީވް ވަނީ އިލެކްޓްރޯލަކްސް އަށް އާ ކޮންސެޕްޓެއް ހުށަހަޅާފައި - ކުރިއަށް އޮތް ބަޔޯ ރޮބޮޓް ފްރިޖްގެ ފްރިޖް އެވެ.
މި "އިލެކްޓްރޯލަކްސް" ގައި ހިމެނޭނީ ބަޔޯޕޮލިމަރ ޖެލް އެއް ކަމަށާއި، މިއީ ލޫމިނެސެންސް އިން ފިނިކޮށް، އޭގެ މާސް އާއި އެކު އުފެއްދުންތައް ވަށާލާ އެއްޗެކެވެ. މި ޖެލް އިން އެމީހުންގެ އަސްލު ކޮލިޓީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ފިނިކުރާ ތަނުގައި ވައި ނެތް ޖާގަ ހުރުމުން މިކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޔުނިޓަކަށް ހަކަތަ އުފައްދާ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ނުވާތީ، ފިނިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ލިބޭނީ ތިމާވެއްޓުން ކަމަށްވާތީ އެވެ.
ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއްވެސް ބަހައްޓާފައިވަނީ ވައްތަރެއްގެ އަމޯރފަސް އެކްޓިވް މާސްއެއްގައި ކަމަށާއި، މިއީ މިއަދު ހުރި އެއްވެސް ފިނިކުރާ އެއްޗަކަށްވުރެ މާ މަދު ޖާގައެއް ނަގާ އެއްޗެކެވެ. އުފެއްދުންތައް ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ވެސް ބެހެއްޓޭނެ: ތިރި، މަތީ، ހޮރޮޒޮންޓަލް، ވަށައިގެން.
ހަމަގައިމުވެސް މި ޚިޔާލަކީ މާ ފެންޓަސްޓިކް ޚިޔާލެއް ނަމަވެސް މިއީ ވެސް އިންތިހާއަށް ރީތި ޚިޔާލެކެވެ. ޑިޒައިން، ކުލަ، ޕާފޯމަންސް ފަސޭހައިން ފޭސްޓިނޭޓް ކުރަނީ ޒަމާނީ ޒަމާނީ މީހުންނެވެ. އަދި މަދު އަހަރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަދިގެތައް ކުރިން ހުރި ބޮޑެތި ބަދިގެތަކުން މިނިވަންވެ، އެފަދަ ބަޔޯ ރޮބޮޓަކުން އެމީހުންގެ ޑިޒައިން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަކީ މުޅިން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
އެ ހަރަދު، ބެލެވޭ ގޮތުގައި، ފެންޓަސީގެ މަގުމަތީގައި ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ އުފަލަކަށް ވެސް އެމީހުން ބުނާ ފަދައިން ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.
ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އަސާސީ ގޮތުން ތަފާތު އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމި ނަމަ، ހީޓަރުގެ ލައިނުގައި އެފަދަ ޓްރެންޑެއް ނެތެވެ. ހީޓަރުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޮޓަރީގައި ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިން ބެހެއްޓުމެވެ. އަދި މިއީ ޖެލް ފަދަ ފެންސީ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކޮށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މައިގަނޑު ކަމަކީ ކޮޓަރި ހޫނުވާން ޖެހެއެވެ.

ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް
ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް
ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް
ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސްHome | Articles

July 16, 2024 13:00:52 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting