ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

އޮން އެއާ އެންޓެނާއެއް ބެހެއްޓުމަށް ތަނެއް ހޮވުމުގެ މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ ރިލޭ ޓަވަރު ސީދާ ފެންނަން ހުރުމެވެ. ސީދާ ފެންނަން ނެތް ހާލަތެއްގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ލިބޭ ސިގްނަލްގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ދެވަނަ ކަމަކަށް ސިގްނަލް ޑިސްޓޯޝަން އަށް ދާއިރު، މިއީ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރަށް އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޓެނާ ދިމާވާ ވަރަކަށް ޑިސްޓޯޝަން ބޮޑުވާނެ އެވެ.
އެންޓެނާ އާއި ސިގްނަލްގެ މަގުގައި ހުންނަ އެއްޗަކާ ދެމެދު އޮންނަ ދުރުމިނަކީ ޢަމަލީ ގޮތުން ގުޅުން ނެތް ދުރުމިނެކެވެ. މި އެއްޗެއް ފުދޭވަރަކަށް ދުރުގައި ހުރެއްޖެނަމަ، ލޯއަރ ފްރީކުއެންސީ ޗެނަލްތަކުގެ ސިގްނަލް އެމީހުންގެ ވަށައިގެން ދަތުރުކުރެއެވެ. ޑެސިމީޓަރ ރޭންޖް ސިގްނަލް ޢަމަލީ ގޮތުން ހުރަސްތަކުގެ ވަށައިގެން ނުދެއެވެ.

ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

April 15, 2024 16:00:12 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting