ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް

DiSeqC 3.X - ރިސީވަރާއި ޕެރިފެރަލް ޑިވައިސްތަކުގެ މެދުގައި ޑައިލޮގެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭރުގެ ޑިވައިސްތައް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އޮޓޮމެޓިކް ކުރާނެ އެވެ.

ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް



Home | Articles

June 4, 2023 14:33:52 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting