ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އަށް ތަނެއް ހޮވާއިރު މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ އިރުދެކުނުން ހުޅަނގު ދެކުނަށް އެންޓެނާ އެނބުރޭ ރޭންޖުގައި އަދި އެންޓެނާގެ އުސްމިން (އުސްމިން އެންގްލް) މަދު ޑިގްރީއަކުން 35 އާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖުގައި ހުޅުވިފައިވާ ޖާގައެއް ހުރުމެވެ (ޑްނެޕްރޮޕެޓްރޯވްސްކް އަށް، ދެކުނަށް ހުރިނަމަ، އުސްމިނުގެ އޭންގަލް ބޮޑު، އުތުރަށް މަދު). މި ހާލަތުގައި ސިގްނަލް މަގުގައި ކުދި ސަރަހައްދު (އެންޓެނާ ލޯގަނޑުގެ އޭރިއާ އާއި އެއްވަރަށް ނުކުރެވޭ) ތަކެތި ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ލިބެއެވެ.

ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

July 22, 2024 10:05:45 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting