ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް

ތަފާތު ދެ ކޮންސެޕްޓެއް ވެއެވެ: "ފްރީޒާ" އާއި "ފްރީޒާ" އެވެ. ފްރީޒާއަކީ ވަކިން ފްރީޒާ ކެބިނެޓެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރުމެވެ. އަދި، އެފަދަ ހޯމް އެސިސްޓެންޓެއް ގަތުމުގެ ކުރިން، އެކަން ބޭނުންވާކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިވަގުތު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މާކެޓް ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާވެފައިވެ އެވެ. 2 ދޮރު އަދި 3 ދޮރު މޮޑެލްގައި ލިބެން ހުރެއެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ފިނިކުރާ ތަނާއި ފްރީޒާ ވެސް އެއްކޮށް ހުރެއެވެ. ޕްލަސް، އެމީހުން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި. އެކަމަކު ތިބާގެ ހާލަތުގައި އަމިއްލަ ޑަޗާ ނުވަތަ ބަގީޗާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަހާއި މަހާއި އެތައް އުފެއްދުންތަކެއް މެދުނުކެނޑި ފްރީޒް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނަމަ، ހަމަގައިމުވެސް، އޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ފްރީޒާއެއް ގަތުމަށް ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ.
މިފަދަ ފްރީޒާތަކުގެ އޮފާތަކުގެ މާކެޓަށް ބަލާއިރު، ދެން އެއީ ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާ މާކެޓެކެވެ. އެކަމަކު ވަކި ފްރީޒާތަކަކީ މިޒަމާނުގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް އެހާ މަގުބޫލު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ އެމީހުންގެ ފެންވަރާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮޑު މެޓްރޮޕޮލިސްއެއްގައި އުޅުނަސް ނުވަތަ ކުޑަ ރަށެއްގައި އުޅުނަސް ގެއާއި މާދުރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގްރޮސެރީ ފިހާރަތައް ފެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ. އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ފިހާރައަށް ގޮސް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމެވެ. އަދި، އެއާ އެއްގޮތަށް، ފްރީޒާގެ ވަކި ވަރޝަންތަކަށްވުރެ ގިނައިން ފްރީޒާ އާއި ގުޅިގެން ފިނިކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް އުފެއްދުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ފްރިޖް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ފްރީސްޓޭންޑިން ފްރީޒާ އުފެއްދުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފަ އެވެ. މިއީ އެލްޖީ އާއި ސީމަންސް ފަދަ ކުންފުނިތަކެވެ.
ފްރީސްޓޭންޑިން ފްރީޒާއެއް އުފައްދާލެވޭނީ އޭގެ މައިގަނޑު ވައްތަރުތަކުގައި ކަމަށްވާ ކެބިނެޓް، ކެބިނެޓް އަދި މޭމަތީގަ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފޯމެއް ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އެ ފޯމެއްގެ އަމިއްލަ އިންޑިކޭޓަރުތަކުންނެވެ. މިސާލަކަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ވޮލިއުމް ހުންނަނީ މޭމަތީގައެވެ. އަދި ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންތެރި ފިނި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ކެބިނެޓުން އެންމެ މަދު ޖާގަ ނަގާނީ، އޭގެ ފުޅާމިނަކީ އެންމެ 60 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށްވާތީ، ބަދިގޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގެ އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ކެބިނެޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ކޮންމެ ކައުންޓަރ ޓޮޕަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް
ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް
ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް
ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓްHome | Articles

July 14, 2024 17:54:12 +0300 GMT
0.005 sec.

Free Web Hosting