ބިމުގެ ޓީވީ

މިވަގުތު ރަޝިޔާގެ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްތަކުގައި ސެކަމް ސްޓޭންޑަރޑް (625 ލައިން) ގައި މި ތަސްވީރު ދައްކާފައިވަނީ 720 ބައި 576 ޕިކްސެލްގެ ރިޒޮލިއުޝަނަކާއި ސިކުންތަކަށް 25 ގެ ފްރޭމް ރޭޓެއްގައެވެ.
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ގައުމުތަކުން ޕީއޭއެލް ފޯމެޓުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާއިރު، ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި ކުލަ ކޯޑިން އެލްގޮރިޒަމްގަ އެވެ.
ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުން އެންޓީއެސްސީ 3.58 ފޯމެޓުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެ އެވެ. މި މިންގަނޑުގައި ސިކުންތަކަށް ފްރޭމްގެ އަދަދަކީ 29.97 ކަމަށާއި، ޑިޖިޓަލް ރިޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަން ހުންނަނީ 720 ބައި 480 ޕިކްސެލް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެންޓީއެސްސީ ސްޓޭންޑަރޑްގައި ފްރޭމް ރޭޓް މަތި ނަމަވެސް ވަރުގަދަ ރިޒޮލިއުޝަން ދަށްވެއެވެ.
ތަސްވީރެއް އުފެއްދުމަށް ދެ ގޮތެއް ވެއެވެ - ޕްރޮގްރެސިވް އަދި އިންޓަރލޭސްޑް. ޕްރޮގްރެސިވް އިމޭޖިންގ އާއި އެކު ކޮންމެ ފްރޭމެއްގައި ވެސް އިމޭޖްގެ ހުރިހާ ލައިންތަކެއް ހުރެއެވެ، މާނައަކީ މިސާލަކަށް ސިކުންތަކަށް 30 ފްރޭމްގައި 30 ފުލް ފްރޭމް ފެންނާނެއެވެ. އިމޭޖް ޓްރާންސްމިޝަންގެ އިންޓަރލޭސްޑް މެތެޑާއެކު، އިވެންޓް ފްރޭމްތަކުން އަސްލު އިމޭޖްގެ އިވެންޓް ލައިންތައް (ފުލް ފްރޭމް) ދައްކާއިރު، އޯޑް ފްރޭމްތަކުން އޯޑް ލައިންތައް ފެންނާނެއެވެ. އިންޓަރލޭސްޑް އިމޭޖެއް ޕްރޮގްރެސިވް އިމޭޖަކާ އަޅާބަލާއިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބްލަރީ ގޮތަކަށް ފެންނަ ނަމަވެސް، މިއީ ޓްރާންސްމިޓްކުރާ މައުލޫމާތުގެ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުނުދަނީ އިންޓަލޭސްޑް އިމޭޖަކުން އުފެދޭ ފްލިކަރިންގ އެވެ.
ޕްރޮގްރެސިވް ތަސްވީރެއް ދައްކުވައިދެނީ ޕީ (ޕްރޮގްރެސިވް) އަކުރުން، މިސާލަކަށް 720p އެވެ. އިންޓަރލޭސްޑް އިމޭޖް - ދައްކާފައިވަނީ I އަކުރުން (އިންޓަރލެސްޑް)، މިސާލަކަށް 1080i.
ކުރީގެ ޕީއޭއެލް، ސެކަމް އަދި އެންޓީއެސްސީ 3.58 ފޯމެޓްތަކުގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ އިންޓަލެސްޑް ގޮތެކެވެ.

ބިމުގެ ޓީވީ
ބިމުގެ ޓީވީ
ބިމުގެ ޓީވީ
ބިމުގެ ޓީވީ ބިމުގެ ޓީވީ ބިމުގެ ޓީވީHome | Articles

May 26, 2024 12:32:53 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting