އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް

ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ މައިގަނޑު ގެއްލުންތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދޮވުމުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ އަޑުގަދަވުމާއި ސިފަ ތެޅުންތަކެވެ. މި އުނިކަންތައްތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ދޮންނަ މެޝިންތައް އެލްޖީން ތައާރަފްކޮށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.
މިފަދަ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ޑިވައިސްގެ އުސޫލަކީ ފުދޭވަރަކަށް ސާދާ އުސޫލެކެވެ. ސީދާ ދޮންނަ ބެރުގައި މޯޓަރު ޖައްސާލުމުގެ އަސްލު ޚިޔާލުގެ ސަބަބުން، އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރުގެ ޓޯކް ސީދާ ދޮންނަ ޓާބަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެއެވެ. ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ޑިޒައިންގައި ބުރުސްތަކެއް އަދި ޓްރާންސްމިޝަން ބެލްޓެއް ވެސް ނެތުމުން ދުއްވާ މެޝިނުން އަޑު ވަރަށް މަދުވެ އެވެ. މޮޓޯއާއި ބެރު އެނބުރޭ ގުރުދާތައް ދިމާވުމުން ވައިބަރޭޝަން ލެވެލް ގާތްގަނޑަކަށް ސުމަކަށް ވެއްޓިގެންދެއެވެ.
ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ލޯންޑްރީ ޓާބްގެ އާ ޑިޒައިންއެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވެ އެވެ. ބެރު ފަށަލައިގެ އެމްބޮސިން ވަނީ ފުންވެފައެވެ. ބެރުގައި ހުންނަ ލޯވަޅުތައް ކުޑަކޮށްފައި ހުންނަނީ ދޮވުމުގެ ތެރޭގައި ހެދުންތަކަށް ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށެވެ. އާ ބެރު ޑިޒައިންއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސްޕިން ސައިކަލްގައި ދޮވުމުގެ ވޮލިއުމް އިތުރުކޮށް، ދޮންނަ ފޮތިތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ މެކޭނިކަލް އަސަރު ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ.
އެލްޖީ އަކީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މޮޑެލްތައް ފެށެނީ އެންމެ ސާދާ ޑިވައިސްތަކުން ކަމަށާއި ނިމޭނީ އެންމެ ފަންކްޝަނަލީ ރިޗް ޑިވައިސްތަކުން ކަމަށެވެ.

އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައްHome | Articles

May 26, 2024 11:44:36 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting