އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް

މިއެލޭ އަކީ ވަރަށް ދިގު ތާރީހެއް އޮތް މީހެއް ކަމަށާއި މި ބްރޭންޑް އުފެއްދުމަކީ މީގެ ކުރިން 1989 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ޖަރުމަނު ކުންފުނިން ވަގުތުން ގަސްތުގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފެއްދުމާ ދިމާއަށް ދިޔައިރު، މިއީ ޔޫރަޕާއި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކުންފުންޏެކެވެ. އެމީހުން ވަނީ ޒަމާނީ ކޮންސިއުމަރުގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކާއި ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމުގެ ކުރިން ވަރަށް ދުރަށް ގޮސްފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ބްރޭންޑަކީ ޕްރީމިއަމް ބްރޭންޑެއް ކަމުން އޭގެ މާނައަކީ މި ބްރޭންޑަށް ވާދަވެރިން ވަރަށް ގިނަ ކަމެވެ.
މި ކުންފުނިން ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ވަރަށް ގިނަ ސާމާނު އުފައްދާއިރު، މިއީ ގޭގައި ހަގީގީ އަރާމު އުފެއްދުމެކެވެ. ނަމަވެސް ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި މި ކުންފުންޏަށް ވަގުތުން މާކެޓުގައި ކާމިޔާބީ ލިބުނީ އެ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއެލް ފްރިޖްތަކަކީ ހަމަ ބޭނުންވާ އެއްޗެއް!
ބޭރުފުށުން އެމީހުންގެ ކިބައިގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭ ރީތިކަމާއި ސްޓައިލް ހުރެއެވެ. އެއީ ވަގުތުން ތިބާގެ އެތެރޭގައި ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ތާށިވެ، ތިބާ ބަދަލުވި ހިސާބުން ފެށިގެން މިއެލް ފްރިޖް މިތަނުގައި ހުރި ކަމަށް މިހާރުވެސް ހީވާން ފަށައެވެ. މިއީ މިއެލް ފްރިޖްތައް ތިބާގެ އެތެރެއަށް ވަދެގެންދާ ގޮތެވެ.
އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިތަނުގައި އާ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ މުޅިން ތަފާތު ޓްރެންޑްތައް ގުޅިފައިވެ އެވެ. ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން މިއެލް ފްރިޖްގައި މޮޅު ފްރީޒާއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. އެއީ ފިނިހޫނުމިން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމާއި، އިންތިހާއަށް މަދު މިންވަރަކަށް ކަރަންޓް ކެއުމެވެ. ހަގީގަތަކީ މިތަނުގައި އިހުސާސް ކުރެވެނީ މިއެލް ފްރިޖްތަކުގެ ޖަރުމަނު ސިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމިއްލައަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި މިތަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރީތިކަމާއި ބޭރުފުށުގެ މޮޅުކަމާ ނޫން، އިޤްތިޞާދާވެސް.
އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޖަރުމަނުގެ ކުންފުނި މިއެލޭގެ ފިނިކުރާތަކުގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެތެރެއަށް ބަލާއިރު، އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި ހީވާން ފަށަނީ ތިބާ އަމިއްލައަށް ސްނޯ ކުއީން އާއި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އައިސްފައިވާހެންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިތަނުގައި އާދަޔާ ހިލާފު ކޯސްޓަރުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މިތަނުން ފެންނާނީ ފަޅައިގެން ނުގޮސް ހައިރާން ކުރުވަނިވި މިންވަރަކަށް ބަރުދަން ހިފެހެއްޓޭ ހެވީ ޑިއުޓީ ބިއްލޫރި ސާމާނެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ބޭނުން ކުރި ނަމަވެސް މިއެލޭ ފްރިޖްތަކުގައި ހުންނަ ބިއްލޫރި ކޯސްޓަރުގައި ރެނދުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭނެ!
ސްޓައިލްގައި ޕްރީމިއަމް ފްރިޖެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ ކަނޑައެޅިގެން ބޭނުންވަނީ މިއެލް އެވެ.

އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް
އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް
އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް
އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖްHome | Articles

May 20, 2024 22:46:22 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting