އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން

އެއް ފިލްމެއް ސިނަމާއާއި ޓީވީ ސްކްރީނުން އެހާ ތަފާތުކޮށް ފެންނަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުޅި ކަންތައް ހުރީ ޓީވީގައި ސްކްރީންގެ ނިސްބަތުގައި އެހާ ރޭޝިއޯއެއްގައި 4:3 ގައި ކަމަށާއި، ފިލްމު ސްކްރީނުން ދައްކާނީ 16:9 ގެ ނިސްބަތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ބޮޑެތި ފޯމެޓް ފިލްމުތައް ދައްކާއިރު އެއީ ކީއްވެގެން ކަމަށެވެ ޓީވީން ދައްކާއިރު، މަތީގައި އަދި ތިރީގައި ކަޅު ބާރެއް ހުރެއެވެ. ވައިޑްސްކްރީން ޓީވީ އުފެއްދުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ މަސައްކަތްތައް ނާކާމިޔާބުވީ ކެތޯޑް ރޭ ހޮޅީގެ ނުފުރިހަމަކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ފިލްމު ބަލާ މީހުންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދިޔައީ ލެޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީވުމާއެކު ކަމަށެވެ.
މި ދާއިރާއިން ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ތަޖުރިބާތައް ފަށާފައެވެ. އަގުހެޔޮ ލެޑް މެޓްރިކްސްތައް އުފެދުމުން ފުޅާ ސްކްރީންތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު ޓީވީ ސިގްނަލް ފޯމެޓް ނުފެތޭތީ، ދެފަރާތުގައި ކަޅު ރޮނގުތަކެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. މި ދާއިރާއިން ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީތަކަކީ ހަގީގީ ކުރިއެރުމަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ފިލިޕްސްގެ އިންޖިނިއަރުން ލަފާ ދިނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތަސްވީރުގެ އުސްމިނެއް ހުންނަ ފޯމެޓެއް ބޭނުންކުރުމަށެވެ.
ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ސްކްރީނުން އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ބަލާއިރު، ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމެއްގެ އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭ، ތަސްވީރު ނިސްބަތުން އުޖާލާ އަދި ތަފާތު ވެއެވެ. ޓީވީ ބަލާއިރު ތަސްވީރު ފޮޅިފައި ނުވާއިރު، ފިލްމު ބަލާއިރު ވަށައިގެން ކަނޑާފައެއް ނުވެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފެންނަނީ އިންތިހާއަށް ގުދުރަތީ ގޮތަކަށް، ތަސްވީރު ސާފުކޮށް ތަފްސީލުކޮށް ހުރެއެވެ.
އެ ކުންފުނީގެ ޑިޒައިނަރުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގޮސް މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ 21:9 ފޯމެޓް މެޓަލް އަދި ޕްލާސްޓިކްގައި އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މިއީ ފިލިޕްސް ލީޑް ޓީވީގެ ދެވަނަ ޖީލުގެ ޓީވީ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން މިފަދަ އެއްޗެއް މާކެޓަށް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ އިންގިލާބީ ހުރިހާ ތަރައްޤީތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޖިނިއަރިންގގެ މި މުޢުޖިޒާތް އުފެއްދިއެވެ. މިސާލަކަށް ދައްކާ ތަސްވީރާއި ކޮޓަރީގެ އަލިކަމުގެ ހާލަތަށް ބަލައިގެން ބަދަލުވާ ސްކްރީންގެ އެލްއީޑީ ބެކްލައިޓާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ކައިރި ފްރީކުއެންސީއެއް ހުންނަ ޕްރޮސެސަރެއް ބޭނުންކުރުމުން ފުރިހަމައަށް ތިބެގެން ތިން ޑިމޭންޝަންގެ ތަސްވީރުތައް ބަލާލެވޭނެއެވެ އެމީހުންގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމެވެ.
ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީތަކަކީ ޑިޒައިންގެ ރިގޯރ އާއި އެ ޓީވީތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެކްނިކަލް ސޮލިއުޝަންތަކުގެ އާ އުފެއްދުންތައް އެއްކޮށްލާފައިވާ ޓީވީތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ ހަގީގީ ފިލްމު ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ޓީވީތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން
އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން
އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން
އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަންHome | Articles

June 16, 2024 08:44:47 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting