އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012

ބާލިންގައި ބޭއްވި 52 ވަނަ ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯގައި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އަސްލު މޮޑެލްތަކެއް ދައްކާލާފައިވެ އެވެ.
ބޮޝް-ސީމަންސް ކޮންސަރުން ތައާރަފްކުރީ ސީމަންސް އައިކިއު800 ދޮވެ ހިއްކުމުގެ މެޝިންތަކެވެ. މި މޮޑެލްގެ ސިފައަކީ ހާއްސަ ޓޭންކެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޮޝިން ޕައުޑަރ ނުވަތަ ޑިޓާޖެންޓްގެ އޮޓޮމެޓިކް ޑޯޒް އެވެ. ފުރިހަމައަށް ޑިޓާޖެންޓް ފުރުމަކީ މަދުވެގެން 20 ފަހަރު ދޮވުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. މެޝިން ހުންނަ ތަނުންނާއި ދުރުމިނުން ވެސް މެޝިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. އައި-ޑޮސް ފަންކްޝަން އަމިއްލައަށް އޭގެ މިންވަރު ރެގިއުލޭޓް ކުރަނީ ފެނުގެ ހަރުކަމާއި، ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މިންވަރާއި، ދޮންނަ ތަނުގެ ބަރުދަނާއި އަދި ފޮތިގަނޑުގެ ބާވަތަށް ވެސް ބަލައިގެންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންނަށް އާންމުކޮށް ކުރާ ގޯސް - އޯވަޑޯޒް ވުމާއި މާ ގިނައިން ފެން އުފެދުން - ނައްތާލެވޭނެ އެވެ.
މިއެލޭ ވަނީ ތަފާތު މެޝިނެއް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ. އާންމުކޮށް ހުރިހާ ބަޓަންތަކާއި ކޮންޓްރޯލްތަކަށް ޕެނަލްގައި ހުންނަ ގޮތުގެ ބަދަލުގައި ހުންނަނީ އެންމެ ބަޓަނެކެވެ. އެއީ މެޝިން ދިއްލާ ނުވަތަ ނިއްވާލާ އެއްޗެކެވެ. އަދި މެޝިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެނީ ޓެބްލެޓަކުން ކަމަށާއި، އޭގެ އެހީގައި ދޮވުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި އިތުރު ފަންކްޝަންތައް ހޮވައި ސެޓް ކުރެވެއެވެ. މިފަދަ މެޝިންތައް ގިނަ އަދަދަކަށް އުފެއްދުމަށް ޑިވެލޮޕަރުން ރާވާފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މިއީ ހަމައެކަނި ކޮންސެޕްޓެކެވެ.
ސެމްސަންގުން ކުރި ކަމަކީ ސެންސޭޝަނަލިޒަމް ނެތި އެވެ. އޭނާ ދައްކާލީ ހަމައެކަނި ޒަމާނީ ކޮންސިއުމަރ އަށް މިހާރުވެސް އެނގޭ އީކޯ ބަބަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރަނގަޅު މޮޑެލްތަކެކެވެ.

އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012
އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012
އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012
އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012 އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012 އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012Home | Articles

May 21, 2024 17:12:04 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting