ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް

ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީތަކެވެ. އެއީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މި އައު ޢިބާރާތް މިޒަމާނުގެ އިންސާނާއަށް އެތަން މިތަނުން އަޑުއަހަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު އަބަދު މީހުންނަށް އޭގެ އަސްލު މާނައަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެޗްޑީ ޓީވީ އާއި ހުރި ތަފާތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެހެންވީމާ، އެކަން ހޯދައިލަމާ ހިނގާށެވެ.
ފަހަކަށް އައިސް ޓީވީ އުފައްދާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެމީހުންގެ2 އުފެއްދުންތަކުގައި Full hd, HD Ready, HD TV 1080 ލިޔެފައެވެ.މި ބޭރު ބަސްތަކުގެ އަސްލު މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ހަގީގަތުގައި މި މާކެރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ގޮތުގައި މި ޓީވީ މޮޑެލްގައި މާ ތަފްސީލީ ތަސްވީރާއި ހައި ޑެފިނިޝަން ހުންނަ ޗެނަލްތައް ދައްކާލެވޭނެ އެވެ. މިއަދު މިފަދަ ޗެނަލްތައް މަދު ނަމަވެސް އެ ޗެނަލްތައް އުފެދިފައިވާއިރު، ކޮންމެ މީހަކުވެސް، ޔަގީނުންވެސް، އެ ޗެނަލްތައް ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ.
އެޗްޑީ ރެޑީ. މި ސްކްރީނަކީ ވައިޑްސްކްރީން ސްކްރީނެކެވެ. ވަށައިގެން ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 720 ރޮނގު ހުންނައިރު، މޮޅު ތަސްވީރެއް ދައްކައެވެ. މި މާކިން ޖަހާފައިވާ މޮޑެލްއަކަށް 720ޕީ އަދި 1080އައި ޗެނަލްތަކުން ސިގްނަލް ލިބިދާނެ ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ޗެނަލްތައް ބަލާއިރު ތަސްވީރު ކުޑަކޮށް ފޮރުވިދާނެ އެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ އަކީ އެއްވެސް އުނދަގުލަކާ ނުލައި 1080ޕީ ޗެނަލް ސިގްނަލް ލިބޭ ޓީވީތަކެކެވެ. ފިލްމު، ފުޓްބޯޅަ، ހޮކީ، ޚަބަރު އަދި އެހެނިހެން ޓީވީ ޝޯތައް ބަލާއިރު ކޮލިޓީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ވާނެއެވެ. އެންމެ ކުދިކުދި ޕިކްސެލް ހަރަކާތްތަކަށް ވެސް ވިސްނާލުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
މި ޓީވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެކެވެ. ހަމައެކަނި ޓީވީ ޝޯތައް ބަލާލުމެއް ނޫން، ބްލޫރޭ ޑިސްކްތައް ވެސް ބަލާލެވޭއިރު، މިފަދަ ޑިސްކްތަކުގައި ރެކޯޑް ކުރެވޭ ފިލްމުތަކުގެ ފެންވަރު އެންމެ ފިނި ޑީވީޑީތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް މަތިވެ އެވެ. މިތަނުގެ ވީޑިއޯ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނައިރު، ބަލާލުމުން ޖަޒުބާތުތަކުގެ ތޫފާނެއް އަންނާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަނި ފުލް އެޗްޑީ މާކެރެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ޓީވީތައް ހުރުމަކީ ތިމާއަށް ފުދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކަން އޮތީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް މިހާ މަތީ ފެންވަރުގެ އިމޭޖެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ކޮންވެންޝަނަލް ޗެނަލްތައް ވަރަށް މަދު. ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތިބީ ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީތަކުން ފަސޭހައިން ކުޅެވޭ ވީޑިއޯ ފުރިހަމައަށް ނުކުޅެވޭ ގަވާއިދުން ސީއާރުޓީ ޓީވީތައް ގެންގުޅޭ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ނަމަވެސް އެންޓީވީ+ ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ބަލާލުމުގެ ހިދުމަތް ދެ އެވެ.

ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

July 14, 2024 16:54:31 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting