ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ

އެޗްޑީޓީވީ (ހައި ޑެފިނިޝަން ޓެލެވިޜަން) ގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަކީ 1920x1080 (ޔޫރަޕްގައި) ނުވަތަ 1280x720 (އެމެރިކާގައި) އެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި ޕްރޮގްރެސިވް އިމޭޖިން ބޭނުން ކުރާއިރު، ޔޫރަޕްގައި އިންޓަލޭސިން ބޭނުން ކުރެ އެވެ.
މިގޮތުން އެޗްޑީޓީވީގެ އިމޭޖް ކްލެރިޓީ (ތަސްވީރު އެކުލެވޭ ޑޮޓްތަކުގެ އަދަދު) އާންމު ޓީވީއަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 5 ގުނަ އިތުރުވެއެވެ. ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ބަލާ މީހުން އެ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރަށް އަޖައިބުވެ އެވެ.
ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަންގެ ހުރިހާ ފޯމެޓެއްގައި (ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގެ ޕީއޭއެލް ޕްލަސް ފިޔަވައި) ތަސްވީރުގެ އެސްޕެކްޓް ރޭޝިއޯ އަކީ 4 އިން 3. އަދި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީގައި އެސްޕެކްޓް ރޭޝިއޯ އަކީ 16 އާއި 9. އެހެންކަމުން އެޗްޑީޓީވީ ޓީވީއެއްގައި އާދައިގެ ތަސްވީރެއް އެއިން ވެސް ވާނެއެވެ އެސްޕެކްޓް ރޭޝިއޯ ޑިސްޓޯޝަން އާއި އެކު ފުލް ސްކްރީނަށް ސްޓްރެޗް ކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެ، ނުވަތަ މި ޑިސްޓޯޝަން އެންމެ ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްޞަ އެލްގޮރިޒަމަކުން ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ، ނުވަތަ ޓީވީގެ ވަށައިގެން ހުސް ކަޅު ބާރުތައް ދައްކާނެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އެޗްޑީ ޓީވީއެއްގައި ސްޓޭންޑަޑް 4:3 ގެ ތަސްވީރެއް ދައްކާނެ ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނެ، i.е. މަތިންނާއި ތިރީގައި ތަސްވީރު ކްރޮޕް ކުރެވޭނެ، ނުވަތަ މުޅި ތަސްވީރު ދައްކާ ނަމަވެސް ކަނާތްފަރާތާއި ވާތްފަރާތުގައި ހުސް ބާރުތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ.

ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ
ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ
ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ
ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީHome | Articles

July 23, 2024 07:51:59 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting