ބޭސްބޭންޑް

ބޭސްބޭންޑަކީ ވީޑިއޯ ސިގްނަލްގެ ހުރިހާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާއި އޯޑިއޯ ސިގްނަލްތަކުން މޮޑިއުލޭޓް ކުރެވޭ އޯޑިއޯ ސަބްކެރިއަރސް ހިމެނޭ ފުރިހަމައަށް މޮޑިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ ޓީވީ ސިގްނަލެކެވެ. އޭގެ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ފުޅާމިން ބިނާވެފައިވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ސްޓޭންޑަޑަށް ކަމަށާއި، 10 މެގަ ހޯޒް އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ކަމަށެވެ.

ބޭސްބޭންޑް
ބޭސްބޭންޑް
ބޭސްބޭންޑް
ބޭސްބޭންޑް ބޭސްބޭންޑް ބޭސްބޭންޑްHome | Articles

June 4, 2023 02:50:25 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting