ބޭސްބޭންޑް

ބޭސްބޭންޑަކީ ވީޑިއޯ ސިގްނަލްގެ ހުރިހާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާއި އޯޑިއޯ ސިގްނަލްތަކުން މޮޑިއުލޭޓް ކުރެވޭ އޯޑިއޯ ސަބްކެރިއަރސް ހިމެނޭ ފުރިހަމައަށް މޮޑިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ ޓީވީ ސިގްނަލެކެވެ. އޭގެ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ފުޅާމިން ބިނާވެފައިވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ސްޓޭންޑަޑަށް ކަމަށާއި، 10 މެގަ ހޯޒް އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ކަމަށެވެ.

ބޭސްބޭންޑް
ބޭސްބޭންޑް
ބޭސްބޭންޑް
ބޭސްބޭންޑް ބޭސްބޭންޑް ބޭސްބޭންޑްHome | Articles

April 19, 2024 01:39:03 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting