ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް

DiSeqC 1.X - ވަކި އަދަދެއްގެ ބޭރު ޑިވައިސްތައް (ކޮންވަރޓަރ، ސްވިޗް، ޕޮޒިޝަނަރ) ހިމެނުން ނުވަތަ ސްވިޗިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މެނޭޖްކުރެވޭ ޑިވައިސްތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ބިނާވެފައިވަނީ މި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ވަރޝަންގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، މިއީ އޭގެ ސައިފަރުގެ އެންމެ ފަހު އަދަދުން ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެކެވެ.

ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް ޑިސެކްސީ 1.އެކްސްHome | Articles

April 22, 2024 21:53:45 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting