ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް

DiSeqC 1.X - ވަކި އަދަދެއްގެ ބޭރު ޑިވައިސްތައް (ކޮންވަރޓަރ، ސްވިޗް، ޕޮޒިޝަނަރ) ހިމެނުން ނުވަތަ ސްވިޗިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މެނޭޖްކުރެވޭ ޑިވައިސްތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ބިނާވެފައިވަނީ މި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ވަރޝަންގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، މިއީ އޭގެ ސައިފަރުގެ އެންމެ ފަހު އަދަދުން ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެކެވެ.

ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް ޑިސެކްސީ 1.އެކްސްHome | Articles

May 29, 2023 18:18:57 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting