ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް

DiSeqC 1.X - ވަކި އަދަދެއްގެ ބޭރު ޑިވައިސްތައް (ކޮންވަރޓަރ، ސްވިޗް، ޕޮޒިޝަނަރ) ހިމެނުން ނުވަތަ ސްވިޗިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މެނޭޖްކުރެވޭ ޑިވައިސްތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ބިނާވެފައިވަނީ މި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ވަރޝަންގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، މިއީ އޭގެ ސައިފަރުގެ އެންމެ ފަހު އަދަދުން ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެކެވެ.

ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް ޑިސެކްސީ 1.އެކްސްHome | Articles

December 8, 2023 17:57:14 +0200 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting