ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް

D/D2 MAC - ޕްރީ ޓައިމް ކޮމްޕްރެސްޑް ލޫމިނަންސް އަދި ކްރޮމިނަންސް ސިގްނަލްތައް ބަދަލުކޮށް ޓްރާންސްމިޝަން ފޯރުކޮށްދޭ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް. މި ސްޓޭންޑަރޑްގައިވާ އޯޑިއޯ ސިގްނަލްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ ފްލައިބެކް އިންޓަވަލްގައެވެ. މި މިންގަނޑުތަކުގައި ޓްރާންސްމިޝަންތައް ރިސެޕްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ޑީ/ޑީ2 މެކް ޑީކޯޑަރެކެވެ. ޑީކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ސިގްނަލް އިން 16/9 ފްރޭމް އުފެއްދި ނަމަވެސް ހުރިހާ މެކް ޑީކޯޑަރެއްގައި ވެސް ފްރޭމް 4/3 ފޯމެޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރެއެވެ.

ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް
ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް
ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް
ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކްHome | Articles

December 3, 2023 16:36:35 +0200 GMT
0.012 sec.

Free Web Hosting