ޑިސެކްސީ

DiSEqC - ރިސީވަރުގެ ބޭރު ޑިވައިސްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ގްރޫޕެކެވެ. 0 އަދި 1 ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ 22 ކިލޯ ހެޒް ސިގްނަލް އާއި ޕޮޒްގެ ވަކި ކޮމްބިނޭޝަންތަކެކެވެ. މިފަދަ ތިން ވައްތަރެއްގެ ޕްރޮޓޮކޯލް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ ޑިސެކްސީ ޑިސެކްސީHome | Articles

April 20, 2024 12:23:47 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting