ޑިސެކްސީ

DiSEqC - ރިސީވަރުގެ ބޭރު ޑިވައިސްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ގްރޫޕެކެވެ. 0 އަދި 1 ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ 22 ކިލޯ ހެޒް ސިގްނަލް އާއި ޕޮޒްގެ ވަކި ކޮމްބިނޭޝަންތަކެކެވެ. މިފަދަ ތިން ވައްތަރެއްގެ ޕްރޮޓޮކޯލް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ ޑިސެކްސީ ޑިސެކްސީHome | Articles

May 30, 2023 03:21:07 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting