ޑިސެކްސީ

DiSEqC - ރިސީވަރުގެ ބޭރު ޑިވައިސްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ގްރޫޕެކެވެ. 0 އަދި 1 ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ 22 ކިލޯ ހެޒް ސިގްނަލް އާއި ޕޮޒްގެ ވަކި ކޮމްބިނޭޝަންތަކެކެވެ. މިފަދަ ތިން ވައްތަރެއްގެ ޕްރޮޓޮކޯލް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ
ޑިސެކްސީ ޑިސެކްސީ ޑިސެކްސީHome | Articles

December 9, 2023 02:56:09 +0200 GMT
0.032 sec.

Free Web Hosting