ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް

ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑަށް ކިޔަނީ ފްރޭމް ޑިކޮމްޕޮޒިޝަން ލައިންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި، ފްރޭމް ރޭޓް ނުވަތަ ފީލްޑްތަކާއި، އިންޓަރލޭސިންގ ހުރި މިންވަރެވެ. މިހާރު ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ދުނިޔޭގެ ތިން އިންޓަލެސްޑް ސްކޭނިން ސްޓޭންޑަޑެއް ވެރިވެފައިވެ އެވެ:
ޔޫރަޕްގައި 625 ލައިން، ސިކުންތަކަށް 50 ފީލްޑް (ޕީއޭއެލް)
އެމެރިކާ އަދި ޖަޕާނުގައި 525 ލައިން، ސިކުންތަކަށް 59.94 ފީލްޑް (އެންޓީއެސްސީ)
ފްރާންސް، ރަޝިޔާ، ޗައިނާ އަދި މެދުއިރުމަތީގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ސިކުންތަކަށް 625 ލައިން، ސިކުންތަކަށް 50 ދަނޑު (ސެކަމް)
މިހާރު އެމީހުންގެ ބަދަލުގައި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ (އެޗްޑީޓީވީ) ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ދެ މިންގަނޑެއް ހުރެއެވެ، އެއީ އިންޓަރލޭސްޑް (އައި - އިންޓަރލޭސް) ނުވަތަ ޕްރޮގްރެސިވް (ޕީ - ޕްރޮގްރެސިވް) ސްކޭނިންގ އާއި ސިކުންތަކަށް 24، 25، ނުވަތަ 30 ގެ ފްރޭމް ރޭޓެއް ލިބިދާނެ އެއްޗެކެވެ.
720/50i؛60i؛30p؛25p؛24p
1080/50i;60i;30p;25p;24p
ޓީވީ ސިސްޓަމަކީ ކުލަތަކުގެ މައުލޫމާތު އެންކޯޑް ކުރާ ގޮތެކެވެ. ތިން ނިޒާމެއް (ތަރައްޤީގެ ތަރުތީބުން) ވެއެވެ.
އެންޓީއެސްސީ އެވެ
ޕާލް
ސެކަމް އެވެ
ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ އަކީ 47-862 މެގަ ހޯޒްގެ ރޭންޖުގައި ހުންނަ ޓެލެވިޜަން ޓަވަރުތަކާއި ޓްރާންސްމިޓަރުތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންސިއުމަރަކަށް ޓީވީ ސިގްނަލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމެކެވެ. ސިގްނަލް ލިބުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އިންޑޯ ނުވަތަ އައުޓްޑޯ އެންޓެނާއެކެވެ.

ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް
ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް
ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް
ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސްHome | Articles

May 26, 2024 20:13:14 +0300 GMT
0.038 sec.

Free Web Hosting