ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން

ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިނިކުރާ ތަނަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތާޒާކަމުގެ މުއްސަނދިކަން ކަމުގައި ވާއިރު، އެހެން ހާލަތްތަކުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި މޮޔަ ކަމަކަށް ވާނެތީ އެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވަނީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތާޒާކަމާ ދުރުގައި ވަސް ދުވަން ފަށާތީ... މި ކިޔާ "ފްރިޖް ވަސް" ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭ ނަމަވެސް އެކަމާ ރަނގަޅަށް މުއާމަލާތް ކުރަން އެންމެންނަށް ނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ އަމްބަރަކީ ހަމައެކަނި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، އުއްމީދު ގެއްލިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ކެއުންތަކުގެ ރަހަ ވެސް ގޯސްކޮށްލާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއީ ވައި ނުވަންނަ ކޮތަޅުތަކުގައި ޕެކްކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫނީ، އެކަމަށް ބައެއް ފަހަރު އެދުމެއް ނެތް، އަދި ގިނަ ފަހަރަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން އެހީތެރިވެދޭ ސާދާ އަދިވެސް ފައިދާހުރި ބައެއް އިރުޝާދުތަކެކެވެ.
ނަމަވެސް ފިނިކުރާ ތަނުން ވަސް ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ބައެއް ގޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ.
1. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފިނިކުރާ އަލަމާރިތައް އުފެއްދުންތަކުން މިނިވަންކޮށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތިރީގައިވާ ކޮމްޕައުންޑްތަކުން ފޮހެލަމެވެ: ސޯޑާ ސޮލިއުޝަން، އެމޯނިއާ ނުވަތަ ވިނެގަރ ސޮލިއުޝަން، ސްޕޮންޖެއްގައި އުނގުޅާފައިވާ ދަތްއުނގުޅާ އެއްޗެއް؛
2. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ވައި ވަދެ ހިއްކާށެވެ.
3. އަހަރެމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބްޒޯބަންޓް ޖަހަން: މުސްކުޅި ރޮށީގެ ކްރަސްޓެއް (ނުވަތަ ވަސް މާ ގަދަނަމަ މަދު ސްލައިސްތަކެއް)، ކަނޑާފައިވާ އާފަލެއް، ރޯ އާފަލު ކޮތަޅުތަކެއް، ހުޅުވާފައިވާ ތަށިގަނޑެއްގައި ގްރައުންޑް ކޮފީ ބިސް، ސައިޓްރަސް ފަތް، ހުޅުވިފައިވާ ސޯޑާ ޕެކެއް .
ފެންނަ ފެނުމުގައި ފިނިކުރާ ތަނުން ވަސް ނައްތާލެވޭނެ ގޮތްތައް ފުދޭވަރަކަށް ސާދާއެވެ. މަތީގައިވާ ގޮތްގޮތަށް ޑިފްރޮސްޓްކޮށް އަހަރަކު ދެފަހަރު ދޮވެ، ހަމައެކަނި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތިން ހަދާ ތަށިތަކުގައި ފުށްގަނޑު ދަށުގައި ކާނާ ރައްކާކުރުން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.

ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން
ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން
ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން
ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުންHome | Articles

May 21, 2024 17:09:36 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting