ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް

މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު ހޭނިފައިވަނީ ސްޓޭންޑަރޑް ވައްތަރުގެ ފިނިކުރާ ތަނަށް، އަދި ކޮންމެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ އާދައިގެ ބަދިގެއެއްގެ އާދައިގެ އެކްސެސަރީގެ ސިފައާއި ޑިމައިންސްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އެކަމަކު، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުހުރެ، އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގެ ބަދަލުގައި އާ އެކި މޮޑެލްތައް އަންނަނީ ބަދަލުކުރަމުންނެވެ. މިސާލަކަށް މިހާރު ހަނި ފަދަ ފިނިކުރާ މޮޑެލްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ހަނި ފިނިކުރާ އެއްޗަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ފެންނަ ފެނުމުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ދެ ކޮޓަރީގެ ފިނިކުރާ އެއްޗަކާ ޢަމަލީ ގޮތުން ތަފާތެއް ނުވި ނަމަވެސް، އޭގެ ސިފައަކީ އޭގެ ސައިޒު ކުޑަވުމެވެ. މާނަކުރުމުގައި ހަނި ފިނިކުރާ އަކީ 48 ސެންޓިމީޓަރާއި 55 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ ފުޅާމިން ތަފާތުވާ ފިނިކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ހަނި ފްރިޖްތަކަކީ ވެސް ދެ ޗެމްބަރުގެ ފްރީޒާތަކެއް ކަމަށާއި، ފްރީޒާތައް މަތީގައި ވެސް އަދި ތިރީގައި ވެސް ބަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މޮޑެލް އާއި އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ޚިޔާލަށް ބަލާފައިވެ އެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާއެއްގެ ވޮލިއުމް 100 އާއި 250 ލީޓަރާއި ދެމެދުގައި ހުންނައިރު، އުސްމިން މުޅިން ތަފާތުވެދާނެ ކަމަށާއި، މައިގަނޑު ކަމަކީ ބަދިގެ ޖާގައަށް ރީތިކަމުގެ ގޮތުން ވަދެވޭ ކަމެވެ. މި ފިނިކުރާތަކަކީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދު، އާގޮނޮމިކް އަދި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އަދި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޖާގަ މަދު ފްރިޖްތަކެކެވެ.
ސްޓޭންޑަޑް ފްރިޖެއް ފަދައިން ހަނި ފްރިޖެއްގައި ވެސް ސުޕަ ފްރީޒް ފަންކްޝަން ލިބޭއިރު، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި އެތެރޭގައި އިތުރު ލައިޓިންގެ އިތުރުން ދޮރު ބަންދުކުރަން ހަނދާން ނެތިދާނެ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް އެކިއެކި އަލަމާރިތަކުގެ އިތުރުން ތާޒާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެ ދޮރުތަކުގައި ތަފާތު ބުއިންތަކާއި ސޯސް އަދި ބިސް ރައްކާކުރެވޭއިރު އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.
ހަނި ފިނިކުރާ ކަރަންޓުން ކަރަންޓް ދޭއިރު، ކަރަންޓުން ކަނޑާލުމުން، 10 ގަޑިއިރާއި 16 ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް، އޮޓޮނޮމިކް އޮޕަރޭޝަން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. ފްރިޖް ތައްޔާރުކުރަނީ ސްޓޭންޑަޑް ހުދު ކުލައެއްގައި ނަމަވެސް އުފެއްދުންތެރިޔާއަށް ބަލާއިރު ތަފާތު ކުލައެއްގެ އިތުރުން ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ފަދަ އެހެން ތަކެތި ވެސް ހޮވިދާނެ އެވެ.
އަގުބޮޑު ޑިޒައިނަރ ބަދިގެތަކާއި، ތަޖުރިބާ ކުރަން ލޯބިކުރާ މީހުންގެ ބަދިގެތަކުގެ އިތުރުން އާދައިގެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންގެ ބަދިގެތަކުގައި މިއަދު ހަނި ފިނިކުރާތައް ފެންނަމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދެއެވެ.

ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް
ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް
ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް
ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖްHome | Articles

June 15, 2024 03:44:39 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting