މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ

އެއީ ސިއްރެއް ނޫން މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު: ގުގުރުމެއް ނުވަތަ ވިއްސާރައެއް، ނުވަތަ ފަހަރެއްގައި ދުންގަނޑަކާއެކު، ބުނަމާ ހިނގާ، ޕީޓް ބޮގްތައް އަނދަމުންދާތީ، ގިނަ ބަޔަކަށް ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ލިބުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ.
ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ގަންނައިރުވެސް ސެޓެލައިޓަކުން ރިސެޕްޝަންގައި ވައްތަރެއްގެ މާރޖިނެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ޖެހެއެވެ. ރިސެޕްޝަން ކުރާއިރު އޯވަރލޭގެ އަދަދު މަދުކުރެވޭނެ، އަޅުގަނޑުމެން ދަށް ފެންވަރުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް ނުވަތަ ޓިއުނިންގ އަށް ރިއާޔަތް ނުކުރަން، 60، 90 ސެންޓިމީޓަރު ނޫން، އެކަމަކު 120 ސެންޓިމީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު އެންޓެނާއެއް ގަނެގެން. ހަމަގައިމުވެސް މިކަމަށް ކިތަންމެހާވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުވާނެ ނަމަވެސް ބަދަލުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ މޫސުމެއްގައިވެސް ސެޓެލައިޓް ޓީވީގެ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އޮޕަރޭޝަން ލިބެއެވެ .

މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީHome | Articles

July 23, 2024 23:44:44 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting