ސްމާޓްފޯނު

  1. އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން
    އެޕަލްގެ އުފެއްދުމަކަށް ރަނގަޅު ސްޕީކަރ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަކީ ހަގީގަތުގައި ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮލިޓީ އޮފާތަކުގެ ޗޮއިސް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އައިފޯނަށް ހާއްސަ ކުދި ބްރޭންޑް ސްޕީކަރުތަކަކީ ވެސް އޭގެ ސައިޒާ އަޅާކިޔާއިރު މޮޅު އަޑެއް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ސްޕީކަރުތަކެކެވެ...
  2. އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް
    ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް ފޯނު ވިއްކުމުގެ އަދަދުގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލައިފި އެވެ. އެންމެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މި އައިފޯން ގަނެފައިވަނީ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނެވެ. އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް ނެރުނުތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

September 29, 2023 04:20:42 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting