ફ્રીઝરમાં ખોરાક કેટલો સમય રહે છે?

ઉત્પાદનોના સંગ્રહની અવધિ ફ્રીઝિંગ વર્ગ પર આધારિત છે. ફ્રીઝિંગ ક્લાસ સૂચવવા માટે, પ્રતીકોના રૂપમાં પ્રતીકોનો ઉપયોગ કરવાનો રિવાજ છે *. નીચેના હોદ્દો હાલમાં સ્વીકારવામાં આવે છે:
* - 6° સે અને શેલ્ફ લાઇફ 7 દિવસ સુધી;
** - 12°C અને શેલ્ફ લાઇફ 30 દિવસ સુધી;
*** - 18° સે અને શેલ્ફ લાઇફ 90 દિવસ સુધી;
**** - તાપમાન -18 ° સે નીચે. શેલ્ફ લાઇફ એક વર્ષ સુધી.
ત્યાં ફ્રીઝર પણ છે જેમાં તમામ બોક્સ વિવિધ મોડમાં કામ કરે છે. આ ફ્રીઝર વાપરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે. ફ્રીઝરની ફ્રીઝિંગ ક્ષમતા એ ખોરાકના સમૂહ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે જે 24 કલાકની અંદર સ્થિર થઈ શકે છે અને તે કોમ્પ્રેસરની શક્તિ અને ફ્રીઝિંગ વર્ગ પર આધારિત છે.
ફ્રીઝિંગ પાવર - ફ્રીઝરની કામગીરીનું મુખ્ય સૂચક, રેફ્રિજરેટર ફ્રીઝર એક દિવસમાં સ્થિર થઈ શકે તેવા કિલોગ્રામ ખોરાકની સંખ્યામાં માપવામાં આવે છે.

ફ્રીઝરમાં ખોરાક કેટલો સમય રહે છે?
ફ્રીઝરમાં ખોરાક કેટલો સમય રહે છે?
ફ્રીઝરમાં ખોરાક કેટલો સમય રહે છે?
ફ્રીઝરમાં ખોરાક કેટલો સમય રહે છે? ફ્રીઝરમાં ખોરાક કેટલો સમય રહે છે? ફ્રીઝરમાં ખોરાક કેટલો સમય રહે છે?Home | Articles

June 6, 2023 03:00:58 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting