ხმელეთის ტელევიზია

ამ დროისთვის რუსეთში ტელევიზია მაუწყებლობს SECAM სტანდარტით (625 ხაზი), გამოსახულება ნაჩვენებია 720 576 პიქსელის გარჩევადობით და კადრის სიხშირით 25 წამში.
არაერთი უცხო ქვეყანა მაუწყებლობს PAL ფორმატში, რომელიც განსხვავდება მხოლოდ ფერადი კოდირების ალგორითმში.
ითვლება, რომ ყველაზე ტექნოლოგიურად განვითარებული ქვეყნები მაუწყებლობენ NTSC 3.58 ფორმატში. ამ სტანდარტში კადრების რაოდენობა წამში არის 29.97, ხოლო ეკრანის გარჩევადობა ციფრულ წარმოდგენაში არის 720 480 პიქსელი. ამრიგად, NTSC სტანდარტს აქვს უფრო მაღალი კადრების სიხშირე, მაგრამ ვერტიკალური გარჩევადობა უფრო დაბალია.
გამოსახულების ფორმირების ორი გზა არსებობს - პროგრესული და გადაჯაჭვული. პროგრესული გამოსახულების დროს, თითოეულ კადრს აქვს გამოსახულების ყველა ხაზი, ანუ, მაგალითად, 30 კადრი წამში, 30 სრული კადრი იქნება ნაჩვენები. გამოსახულების გადაცემის შერწყმული მეთოდით, ლუწი ჩარჩოები აჩვენებს ორიგინალური სურათის ლუწ ხაზებს (სრული კადრი), ხოლო კენტი ჩარჩოები აჩვენებს კენტ ხაზებს. გადაჯაჭვული სურათი პროგრესულ სურათთან შედარებით ბუნდოვნად გამოიყურება, მაგრამ მას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს გადაცემული ინფორმაციის რაოდენობა. ბევრს არ მოსწონს გადაჯაჭვული გამოსახულების მიერ შექმნილი ციმციმი.
პროგრესული გამოსახულება აღინიშნება ასო p (პროგრესული), მაგალითად 720p. გადაჯაჭვული გამოსახულება - მითითებულია ასო I (გადახლართული), მაგალითად 1080i.
ძველი PAL, SECAM და NTSC 3.58 ფორმატები იყენებენ ინფორმაციის გადაცემის ურთიერთდაკავშირებულ გზას.

ხმელეთის ტელევიზია
ხმელეთის ტელევიზია
ხმელეთის ტელევიზია
ხმელეთის ტელევიზია ხმელეთის ტელევიზია ხმელეთის ტელევიზიაHome | Articles

April 14, 2024 01:48:00 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting