როგორ ავირჩიოთ ციფრული სატელიტური მიმღები?

ბოლო დროს უფრო აქტუალური გახდა ციფრულ ფორმატში გადაცემული პროგრამების მისაღებად მიმღების არჩევის პრობლემა.
ამ გადაცემაში, ორიგინალური ანალოგური სატელევიზიო სიგნალი ციფრული, შეკუმშული და შეფუთულია სატრანსპორტო ნაკადში გადასაცემად. ერთ ნაკადში შესაძლებელია ერთი სატელევიზიო არხის ან რამდენიმე არხის პაკეტის გადაცემა. პირველი ტიპის ნაკადებს ეწოდება SCPC*1, ხოლო მეორე ტიპის ნაკადებს MCPC*. მიმღებ მხარეს ხდება ციფრული ნაკადის გაშიფვრა და სატელევიზიო სიგნალის ანალოგური ფორმის აღდგენა.
არხების პაკეტური გადაცემის გამოჩენამ შეცვალა მიმღების მიერ მათი ძიების ორგანიზაცია. ანალოგური სატელიტური არხი ყოველთვის იკავებს მთელ ტრანსპონდერს. აქედან გამომდინარე, ოპერატორის პარამეტრები შეიძლება ცალსახად მიენიჭოს არხის სახელს. ციფრული გადაცემის დროს, რამდენიმე ათამდე არხი შეიძლება გადაიცეს პაკეტში. მიმღების მიერ მათი აღმოჩენა ორ ეტაპად ხდება. პირველი, გადამზიდავი ციფრული ტრანსპონდერების პარამეტრები ინახება მეხსიერებაში - SR *, FEC *, სიხშირე და პოლარიზაცია. როგორც წესი, ზოგიერთი თანამგზავრის გადამზიდავი ციფრული ტრანსპონდერების პარამეტრები ინახება მეხსიერებაში უკვე ქარხანაში. ასეთ თანამგზავრზე მითითებისას მიმღები თანმიმდევრულად ცდილობს პაკეტების და ცალკეული ნაკადების გაშიფვრას. შედეგად, მეხსიერებაში იქმნება აღმოჩენილი არხების ცალკეული სიები.
ციფრულ მიმღებებს აქვთ მრავალი ახალი ფუნქცია, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ. ზოგიერთი მათგანი დაკავშირებულია ციფრული ნაკადის პარამეტრებთან. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მიმღების მიერ მიღებული სიჩქარის დიაპაზონი. ციფრული სატელევიზიო თანამგზავრული ნაკადების გადაცემის სიჩქარე მერყეობს 1.2 მესიმბოლ/წმ-დან 30.5 მესიმბოლ/წმ-მდე.
ყველაზე ხშირად არის პრობლემები დაბალი სიჩქარით ნაკადებთან. ისინი განსაკუთრებით დამახასიათებელია მიმღებებისთვის, რომლებიც შექმნილია კონკრეტული პაკეტის მისაღებად. მიღებული სიჩქარის ქვედა ზღვარი, როგორც წესი, არის 18-22 სიმბოლო/წმ. ასეთი მიმღები არ იძლევა არც ერთი არხის და არც დაბალი სიჩქარის პაკეტების მიღების საშუალებას. მიმღებების უმეტესობას, რომლებსაც არ აქვთ ვიწრო ორიენტაცია
ქვედა ზღვარი არის 2-5 მესიმბოლო/წმ, და მხოლოდ რამდენიმეს აქვს 1 მესიმბოლო/წმ. ამიტომ მიმღების შეძენამდე აუცილებლად უნდა გაარკვიოთ ინტერესის ნაკადების გადაცემის ტარიფები.
ბიტტრიმის პარამეტრებთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ფუნქცია არის PID*-ში ხელით შეყვანის შესაძლებლობა. ის საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ პროგრამის აუდიო ენა, რა თქმა უნდა, თუ არხზე რამდენიმე აუდიო ნაკადია. ეს ეხება იმ მიმღებებს, რომლებშიც ენის ჩანაცვლების ფუნქცია მენიუში არ შედის. გარდა ამისა, არის იშვიათი არხები, რომლებიც იყენებენ არასტანდარტულ ელემენტარულ ნაკადის მისამართებს, რომელთა მიღება საერთოდ შეუძლებელია PID-ის ხელით შეყვანის გარეშე.
ციფრული ფორმატი, უფრო მეტად, ვიდრე ანალოგური, იძლევა მოსახერხებელ შესაძლებლობებს სხვადასხვა დაკავშირებული, მათ შორის სერვისის, ინფორმაციის გადაცემისთვის. ამ ფუნქციებს ფართოდ იყენებენ ოპერატორები ტელეტექსტის* და ელექტრონული სახელმძღვანელო* გვერდების გადასატანად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტელეტექსტის მხარდაჭერით ციფრულ მიმღებებს შეუძლიათ გამოიყენონ ორი ვარიანტი მისი დამუშავებისთვის. პირველ შემთხვევაში ტელეტექსტი დეკოდირდება, ინახება მიმღების მეხსიერებაში და შეიძლება გადაიცეს როგორც ჩვეულებრივი სატელევიზიო სიგნალი. ტელეტექსტის რეჟიმი შეირჩევა მიმღების დისტანციური მართვის სპეციალური ღილაკის დაჭერით. ეს მეთოდი მსგავსია D/D2 MAC დეკოდერებში გამოყენებული. არ საჭიროებს ტელეტექსტის დეკოდერს ტელევიზორზე და სასურველია პირადი მიღებისთვის. მეორე მეთოდი გულისხმობს ტელეტექსტის აღდგენას ვერტიკალური ჩაქრობის პულსის (CHI) ინტერვალში, რომელშიც ის იყო თავდაპირველ ანალოგურ სიგნალში. ამ შემთხვევაში ტელეტექსტის ხელახლა გაშიფვრა უნდა მოხდეს ტელევიზორის ჩაშენებული დეკოდერით. მიმღებები, რომლებიც აღადგენს ტელეტექსტს THD ინტერვალში, მოსახერხებელია კოლექტიური მიღებისთვის, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს თითოეულ დაკავშირებულ აბონენტს გადავიდეს ტელეტექსტის რეჟიმში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად.
ციფრული მიმღებებისთვის უნიკალური ფუნქციები მოიცავს არხების ავტომატურად მოძიებას ციფრულ ნაკადში* გადაცემული ქსელის ინფორმაციისგან. უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მიმღებებს საშუალებას მისცემს დაიწყონ ძებნა ყოველგვარი ფონური ინფორმაციის გარეშე. თუმცა, ჯერჯერობით (სექტემბრის დასაწყისში) მსგავსი შესაძლებლობების მქონე მოდელი არ ვიცით.
ციფრული მაუწყებლობის გამოჩენამ გამოიწვია გადაცემული არხების რაოდენობის მკვეთრი ზრდა. ეს გარემოება მხედველობაში მიიღება ციფრული მიმღების შემუშავებისას. არხების სიებისთვის მათში გამოყოფილი მეხსიერების რაოდენობა, უმეტეს შემთხვევაში, საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ 1000-3000 ტელევიზორი და 500-1500 რადიო არხი. შეზღუდული მეხსიერების პრობლემა, რომელიც თან ახლავს ზოგიერთ ანალოგურ მიმღებს, აქ პრაქტიკულად აღმოფხვრილია.
არხების დიდმა რაოდენობამ და ციფრული გადაცემისთვის დამახასიათებელმა სერვისის ფუნქციების სიმრავლემ მენიუს სტრუქტურის გართულება გამოიწვია. ამიტომ, მიმღებს სჭირდება მენიუს მოსახერხებელი და ლოგიკური ორგანიზება და არხების მოსახერხებელი გზით მოწყობის შესაძლებლობა.
ამ მოთხოვნის რამდენიმე ფრაზით დაკონკრეტება საკმაოდ რთულია. მენიუს სტრუქტურა გაუმჯობესდა ვერსიიდან ვერსიამდე და დღეს მთავარი მწარმოებლების უმეტესობა გვთავაზობს საკმაოდ მსგავს ვარიანტებს, რომლებიც მათ ოპტიმალურის საძიებლად გამოვიდნენ.
მიმღები უნდა იყოს ადვილად განახლებადი. უმეტეს შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი ვერსია გადადის კომპიუტერიდან, ამიტომ მიმღებს უნდა ჰქონდეს პორტი მის დასაკავშირებლად. როგორც წესი, ეს არის RS-232.
კომპიუტერის გამოყენების სხვა ვარიანტებიც არსებობს. ხშირად კომპიუტერის რედაქტორების გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი ტრანსპონდერებისა და არხების სიების რედაქტირებას. და ზოგიერთი მიმღებისთვის, შემუშავებულია პროგრამები გაუმართაობის კომპიუტერული დიაგნოსტიკისთვის.
რამდენიმე ორბიტალური პოზიციიდან მიღების სისტემის შექმნისას, მიმღებს შეიძლება დასჭირდეს DiSEqC პროტოკოლის მხარდაჭერა. სისტემაში, რომელსაც აქვს ორი ან მეტი ანტენა, მას შეუძლია მართოს DiSEqC კონცენტრატორები, რომლებიც ბოლო დროს ფართოდ გავრცელდა. თუ სისტემაში დამონტაჟებულია მბრუნავი ანტენა, მაშინ მოსახერხებელი იქნება თანამედროვე DiSEqC პოზიციონერის გამოყენება. DiSEqC გადამრთველები ხშირად გამოიყენება კოლექტიური მიღების სისტემების ორგანიზებისას სატელიტური სიგნალის შუალედური სიხშირეზე განაწილებით.
DiSEqC პროტოკოლს მხარს უჭერს თითქმის ყველა ციფრული მოდელი. ამასთან, ყურადღება უნდა მიაქციოთ მიმღების და გარე მოწყობილობების DiSEqC ბრძანებების თავსებადობას. მხარდაჭერილი DiSEqC პროტოკოლის ტიპი ჩვეულებრივ მითითებულია საკმაოდ თვითნებურად. ამიტომ, აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ ბრძანებების ნაკრები თავსებადია. ჩვეულებრივ, გარე მოწყობილობები გთავაზობთ არჩევანს რამდენიმე ასეთ კომპლექტს შორის და შეგიძლიათ აირჩიოთ მიმღების ბრძანებებთან თავსებადი. ასევე ფართოდ გამოიყენება საკონტროლო სიგნალები 13/18V, 22 kHz. ვინაიდან ისინი საჭიროა უნივერსალური გადამყვანების გასაკონტროლებლად, ისინი იქმნება ყველა მიმღების მიერ გამონაკლისის გარეშე. ზოგიერთი გადამრთველისთვის და კომუტატორისთვის, ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც DiSEqC-ის ალტერნატივა.
ციფრული ნაკადების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ციფრული მიმღებებისთვის ანალოგური მიმღების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი შეუსაბამოა. ეს, პირველ რიგში, ეხება გამტარუნარიანობას და ხმაურის შემცირების ზღურბლს. ციფრული სიგნალის IF გამტარობა პირდაპირ არის დამოკიდებული ბიტის სიჩქარეზე და შეიძლება განსხვავდებოდეს ძალიან ფართო დიაპაზონში. ამიტომ ციფრულ მიმღებებში გამტარუნარიანობა ავტომატურად რეგულირდება მიღებული ციფრული ნაკადის IF გამტარობის მიხედვით. გარდა ამისა, ციფრული ნაკადი არ არის თავად სატელევიზიო სიგნალი, არამედ ამ სიგნალის კოდი, რომელიც შეკუმშულია და დაცულია ხმაურის იმუნური კოდირებით. რაც შეეხება ხმაურის შემცირების პროცედურას, რომელიც გამოიყენება ანალოგურ მიღებაში, ჩარევისგან განთავისუფლებისთვის, ეს ეხება მიღებული სიგნალის IF ზოლის კიდეების მოჭრას. ამავდროულად, მცირე ფერის დეტალების შესახებ გარკვეული ინფორმაციის დაკარგვის გამო, შესაძლებელია სასარგებლო სიგნალის დონის თანაფარდობის გაზრდა ხმაურის დონესთან. ამ თანაფარდობის მნიშვნელობა გადამწყვეტია სიგნალის მიღების შესაძლებლობისთვის. ციფრულ სიგნალს აქვს უფრო გლუვი სპექტრი, ვიდრე ანალოგური სიგნალი, ამიტომ კიდეების ამოჭრა მნიშვნელოვნად არ გაზრდის სიგნალის და ხმაურის თანაფარდობას. გარდა ამისა, ეს არ არის თავად სატელევიზიო სიგნალი, რომელიც გადაიცემა ციფრულ ნაკადში, არამედ მისი კოდი, და ზოლის კიდეების მოჭრამ შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის დაკარგვა. ამ მიზეზების გამო, ხმაურის შემცირება არ გამოიყენება ციფრულ მიღებაში.
უნდა ითქვას, რომ ციფრული სატელევიზიო სიგნალისთვის არ არსებობს რეპროდუცირებული გამოსახულების ხარისხის გრადაცია. თუ გადაცემის დროს მიღებული დამახინჯებები შეიძლება აღმოიფხვრას დამცავი კოდირების აღდგენის თვისებების გამო, მაშინ სატელევიზიო სიგნალი აღდგება თითქმის თავდაპირველი სახით. გამოსახულების ხარისხი განისაზღვრება სქემებით, რომლებიც წარმოქმნიან ანალოგურ სიგნალს მიმღებში და სატელევიზიო მიმღების ხარისხით. თუ დაცვის კოდირების სიღრმე არასაკმარისია, მაშინ სიგნალი საერთოდ არ აღდგება. სასაზღვრო მდგომარეობაში, ჰორიზონტალური სინქრონიზაციის შეფერხებები ხდება, ჩარჩო ჩერდება ან სურათი იშლება ცალკეულ კუბებად. ასეთი მიდგომა არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები. მკვეთრი საზღვრის არსებობა მაღალხარისხიან სურათსა და მის სრულ არარსებობას შორის შეუძლებელს ხდის მარაგის ვიზუალურად შეფასებას „ხარისხის მიხედვით“. აქედან გამომდინარე, ბევრი ციფრული მიმღები აღჭურვილია სიგნალის დონისა და ხარისხის მაჩვენებლებით. დონე გაგებულია, როგორც სიგნალის აბსოლუტური დონე, ხოლო ხარისხი განისაზღვრება ნაკადში არსებული შეცდომების რაოდენობით ხმაურის გამოსწორების დეკოდირებამდე.
გარკვეული კოდირებით დახურული პროგრამების მისაღებად საჭიროა ამ კოდირებისთვის წვდომის მოდული (დეკოდერი). მოდულის სლოტში დამატებით უნდა დამონტაჟდეს ინდივიდუალური ბარათი სერვისების გამოწერის პირობების შესახებ. წვდომის მოდული შეიძლება იყოს ჩაშენებული მიმღებში ან გარე. ჩაშენებული მოდულები აღჭურვილია მიმღებებით, რომლებიც ორიენტირებულია გარკვეული ფასიანი პაკეტების მიღებაზე. გარე დეკოდერები არ არის დაკავშირებული SCART-ით, როგორც ანალოგურ მიმღებებში, არამედ სტანდარტული ინტერფეისით (O) - PCMCIA.
დღემდე, CI-ის მქონე გარე მოდულები არსებობს ყველა ძირითადი ციფრული სატელევიზიო სიგნალის კოდირებისთვის - Viaccess, Irdeto, Seca / Mediaguard, Cryptoworcs, Conax, Nagravision. გამონაკლისი არის PowerVu კოდირება, რომელიც ხორციელდება DVB რეკომენდაციებიდან გარკვეული გადახრებით. ზოგიერთ მიმღებს აქვს 2 ან თუნდაც 4 O სლოტი, რაც საშუალებას გაძლევთ არ ინერვიულოთ დეკოდერის შეცვლაზე სხვა კოდირებით დაფარულ პროგრამებზე გადასვლისას. მომავალში, მოსალოდნელია, რომ CI სლოტები გამოყენებული იქნება მრავალფეროვანი ფუნქციური მოდულის დასაკავშირებლად. ეს საშუალებას მოგცემთ მოქნილად შეცვალოთ ბაზის ერთეულის ფუნქციონალური და მომსახურების შესაძლებლობები.
ხშირად ციფრულ მიმღებს ანალოგთან ერთად ყიდულობენ. თუ ციფრული და ანალოგური სიგნალები მიიღება ერთი და იგივე ანტენიდან, მაშინ მიზანშეწონილია აირჩიოთ ციფრული მოწყობილობა შეყვანის სიგნალით დამატებით F-კონექტორამდე (მარყუჟის გამომავალი *), რომელზეც შეიძლება დაერთოს ანალოგური მიმღები. თუ სისტემა კვლავ დასრულებულია, მაშინ ციფრული და ანალოგური პროგრამების ერთობლივი მიღებისთვის უფრო მოსახერხებელია კომბინირებული ციფრული ანალოგური მიმღების შეძენა.
და თუ სისტემა იყენებს მბრუნავ ანტენას, მაშინ შეგიძლიათ აირჩიოთ ციფრული ანალოგური მიმღები პოზიციონერით. ცოტა ხნის წინ, ბევრმა კომპანიამ დაიწყო მიმღებების სერიის წარმოება, მათ შორის მოდელების სხვადასხვა კომპლექტი ფუნქციონალური მოდულები. ანალოგური ტიუნერი, CI ინტერფეისები, წვდომის მოდულები და პოზიციონერი შეიძლება დაემატოს მოდულების ძირითად კომპლექტს უმარტივეს მიმღებში უფრო რთულ მოდელებში სხვადასხვა კომბინაციებში. ეს საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ საუკეთესო არჩევანი აპარატისა და მატერიალური შესაძლებლობების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
მიმღების გარკვეული მახასიათებლების მნიშვნელობა დიდწილად დამოკიდებულია იმ ამოცანებზე, რომლებიც მას უნდა გადაჭრას. ამიტომ, სანამ შერჩევის დაწყებამდე, აუცილებელია მკაფიოდ განისაზღვროს ამ ამოცანების დიაპაზონი.
დასასრულს, უნდა ითქვას, რომ მიმღების პრაქტიკული მუშაობის მრავალი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია, რომლებიც არ არის ასახული მის პასპორტში. ასე რომ, არხების "სერფინგის" მოყვარულთათვის აუცილებელი იქნება არხიდან არხზე გადართვის სიჩქარე, სუსტი არხების მიღებისას გადამწყვეტია ტიუნერის მგრძნობელობა, ხოლო თაროში მოწყობილობის დაყენებისას საქმის გადაჭარბებული გათბობა შეიძლება. გახდეს კრიტიკული.
ამიტომ, ვისაც სურს სერიოზულად მიუდგეს მიმღების შეძენას, შეიძლება რეკომენდაცია გაუწიოს პირველ რიგში გაეცნონ მიმოხილვებს საინტერესო მოწყობილობის პრაქტიკული მუშაობის შესახებ. ასეთი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში, ასევე ამ სახელმძღვანელოში მოთავსებულ სატესტო სტატიების სერიაში.

როგორ ავირჩიოთ ციფრული სატელიტური მიმღები?
როგორ ავირჩიოთ ციფრული სატელიტური მიმღები?
როგორ ავირჩიოთ ციფრული სატელიტური მიმღები?
როგორ ავირჩიოთ ციფრული სატელიტური მიმღები? როგორ ავირჩიოთ ციფრული სატელიტური მიმღები? როგორ ავირჩიოთ ციფრული სატელიტური მიმღები?Home | Articles

May 26, 2024 21:08:19 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting